Skip to main content

Room 3 –  Color Labo

BES | Color Labo | BES Color Method 7 floors

BES | Color Labo | BES Color Method 7 floors – detail 7th floor

BES | Color Labo | Color Cabinet

BES | Color Labo | Double Color Cube Cabinet 2019 – research & development

BES | Color Labo | Double Color Cube Cabinet 2019 – research & development

BES | Color Labo | BES Color Method 7 floors – detail 6th floor

BES | Color Labo | Double Color Cube Cabinet 2019 – research & development

BES | Color Labo | BES Color Method 7 floors – detail 3rd floor

BES | Color Labo | Double Color Cube Cabinet 2019

BES | Color Labo | BES Color Method 7 floors – detail 1st floor

BES | Color Labo | Double Color Cube Cabinet 2019

BES | Color Labo | BES Color Method 7 floors – detail 5th floor

BES | Color Labo | Color Cabinet

BES | Color Labo | Double Color Cube Cabinet 2019 – research & development

BES | Color Labo | Colorball

BES | Color Labo | Partners at work

BES | Color Labo | Red Color Cabinet

BES | Color Labo | Red Color Cabinet

BES | Color Labo | BES Color Method 7 floors – detail 2nd floor

BES | Color Labo | Color Cabinet

BES | Color Labo | Red Color Cabinet – detail

BES | Color Labo | Green Color Cabinet – study

BES | Color Labo | Color Method 7 floors – detail 4th floor

BES | Color Labo | Red Color Cabinet – study

BES | Color Labo | Color Cabinet – study

Color Labo (en)

BES ’Color Cabinet – Research and Development has the appeal of a kaleidoscope, despite the clear principle of ordering that determines the composition of colors. The cube, a geometric structure in three dimensions, consists of rhythmically archived color plates of aluminum. It is a spatial color scheme in seven floors and four planes with … color plates that relate to each other at the same distance and in the same angle.

As an aesthetic object, this “color cabinet” sensitizes any space. After all, she is too “clean” to look past. It is a matter of looking into it and through it or walking around at pace to be kaleidoscopically stimulated and to play the game of colors.

As a conceptual work of art, the cupboard is a study object that formulates an answer to a number of centuries of color theory and logic. Red, blue (and yellow) are the parameters for the study of color as a whole. This applied to all influential, “modern” color theories of Eugène Chevreul, Johannes Itten or Ogden Rood, but also to Mondrian’s paintings. Who’s Afraid of Red, Yellow and Blue? In nature there is only one dominant color: green.

Where is it green? In the past, green was the most difficult pigment to produce because it easily “fell” into a dull, brownish hue with as much appeal as a rotten potato. Mixtures of yellow and blue make a poor version of green de facto.

Only with the introduction of synthetic green pigments did the color become a fruitful introduction to the arts. BES ’Color Cabinet pays homage to the color family‘ green ’, with all its hues and variations. The artistic intervention to bring out “green” in the cubic color spectrum and to pull it away from “brown” creates a new color logic.

The innovation lies in the paradigm shift. “Green” also becomes dominant because BES lets its hues influence a whole host of different color families. Apple blue sea green, for example, is an important influencer and creates clash zones between yellow and green, and blue and red. Apple blue sea green embodies transitions and recreates identities in a society of color hues in which conflict and harmony alternate.

Even though the non-color light and dark rhythm the four faces of the cube in an S-structure, it is the colors that shape and compose a language of their own. BES’s color cabinet lends abstract painting with green a shifted basis, with possibilities that tend towards endlessness.

Color Labo (nl)

BES’ Colour Cabinet – Research and Development heeft de aantrekkingskracht van een caleidoscoop, ondanks het heldere principe van ordening dat de compositie van kleuren bepaalt. De kubus, een geometrische structuur in drie dimensies, bestaat uit ritmisch gearchiveerde kleurenplaten van aluminium. Het is een ruimtelijk kleurenschema in zeven verdiepingen en vier vlakken met … kleurenplaten die zich op dezelfde afstand en in dezelfde hoek verhouden tot elkaar.
Als esthetisch object sensualiseert deze ‘kleurenkast’ elke ruimte. Ze is immers te ‘schoon’ om langsheen te kijken. Het is een kwestie van ernaar, erin en erdoor te kijken of om er op tempo rond te lopen om caleidoscopisch gestimuleerd te worden en het spel der kleuren mee te spelen.

Als conceptueel kunstwerk is de kast een studieobject dat een antwoord formuleert op een aantal eeuwen van kleurenleer en -logica. Rood, blauw (en geel) zijn de parameters voor de studie naar kleur in zijn totaliteit. Dat gold voor alle invloedrijke, ‘moderne’ kleurtheorieën van Eugène Chevreul, Johannes Itten of Ogden Rood, maar ook voor de schilderijen van Mondriaan. Who’s Afraid of Red, Yellow and Blue? In de natuur is er slechts een dominante kleur: groen.

Waar is het groen? Groen was in het verleden het moeilijkst te produceren pigment omdat het gemakkelijk ‘verviel’ in een saaie, bruinige tint met evenveel appeal als een rotte aardappel. Mengelingen van geel en blauw maken de facto een armetierige variant van groen.

Pas met de introductie van synthetische groene pigmenten kende de kleur een vruchtbare introductie in de kunsten. BES’ Colour Cabinet is een hommage aan de kleurenfamilie ‘groen’, met al haar tinten en variaties. De artistieke ingreep om ‘groen’ in het kubische kleurenspectrum naar boven te halen en weg te trekken van ‘bruin’ creëert een nieuwe kleurenlogica.

De innovatie schuilt in de paradigmawissel. ‘Groen’ wordt mee dominant doordat BES haar tinten een resem andere kleurfamilies laat beïnvloeden. Appelblauwzeegroen is bijvoorbeeld een belangrijke influencer en creëert clash zones tussen geel en groen, en blauw en rood. Appelblauwzeegroen belichaamt overgangen en herschept identiteiten in een samenleving van kleurentinten waarin conflict en harmonie elkaar afwisselen.
Ook al ritmeren de niet-kleuren licht en donker de vier vlakken van de kubus in een S-structuur, het zijn de kleuren die vormgeven en een eigen taal van affect componeren. BES’ kleurenkabinet verleent de abstracte schilderkunst met groen een verschoven basis, met mogelijkheden die naar eindeloosheid neigen.