‘Objects & Backgrounds’ tekenprogramma.

Is een platform dat ik wil ontwikkelen vanuit een persoonlijke BES databank. De BES databank is onderverdeeld in 2 groepen : Objects & Backgrounds. Objects zijn anecdotische representaties : symbolen, labels, titels. Backgrounds zijn verschillende soorten van contexten en omgevingskaders.

Het BES Objects & Backgrounds programma plaatst objecten in hun gekozen contexten, backgrounds. Het portret in zijn achtergrond, bij Vermeer e.a. Het gebruik van termen, labels en omgevingen, en contexten vanuit het ik, de participant, dit vormgegeven, op zijn persoonlijke actualiteit van voorkeuren en determinaties.

Backgrounds

Polarisation Paintings

Boy & Erik Stappaerts nodigt Alex Zimmermann uit.

Alex Zimmermann gebruikt als participant het BES “ Objects & Backgrounds “ tekenprogramma. Dit is een databank waar de participant uitgenodigd wordt
om via beelden , tekens , titels en labels zichzelf te beschrijven, te tekenen en te betekenen.

Alex Zimmermann praat over de huidige context
corona
verlangen – het verlangen
rellen – de vele rellen
dood – dood van – migranten ( – dans en ceremonie )
oversterfte – ondersterfte
Sociale woningbouw versus Luxe
positieve nieuwe sociale groepen >> Circular PaintingsAlex Zimmermann
protagonist van de kunst
de kunst van de actualiteit
de actualiteit vormt de context
Alex Zimmermann is een contextualist

Alex Zimmermann protagonist
narratologie
de scènes worden vanuit zijn standpunt gezienDe bezoeker evolueert naar participant . De bezoeker / participant is Alex Zimmermann — You !Boy & Erik houdt van het creëren van databanken en deze laten interferen met de keuze van de deelnemer .Bes Institute tekenprogramma “ Objects & Backgrounds “ dirigeert het platform om deze partijen te laten samenwerken.

In de vitrine zijn volgende werken/elementen tentoongesteld :

– 3 grote prints (1 op de grond, 2 tegen de wanden) –
deze 3 prints zijn een interface van mijn Pentagronium,
een tekenprogramma, een databank.
– 1 zwarte Batterij (33 x 26 x 8 cm) – dit is een abstract geraffineerd lakwerk op aluminium
– 2 Conflict Paintings (62,2 x 35 x 2 cm) – dit zijn abstracte geraffineerde lakwerken op aluminium
– 2 Circular Paintings (44 x 44 X 3 cm) – dit zijn abstracte geraffineerde lakwerken op aluminium
– 2 computerschermen op de grond, waarop telkens een video speelt over het kleursysteem

Langs de buitenzijde van de glaswand kan men via een QR code toegang krijgen tot het opstartende Pentagronium, memberpoint van het interactief tekenprogramma.
Alle elementen in de vitrine zullen ook digitaal aanwezig zijn op de website.
De participant kan deze dan ook digitaal ontlenen via de QR code. Deze QR code geeft de toeschouwer toegang tot een specifieke website ‘Objects & Backgrounds’,
waar hij een selectie van beelden kan maken en ontlenen voor eigen communicatief gebruik.

Deze website bestaat uit een virtuele ruimte genaamd Pentagronium,
en is het huis van het tekenprogramma ‘Objects & Backgrounds’.
Dit is een ‘grasbunker’ waarin zich 5 kamers bevinden, met als centrum een drawing community.
In een paar stappen wordt het tekenprogramma aan de participant uitgelegd, aan de hand van korte films.

De handleiding van het tekenprogramma wil ik graag als werkopdracht ontwikkelen in een digitale opleiding/school. Deze werkopdracht is een voorbereiding op mijn grote solotentoonstelling in C-Mine (Genk).
De ‘Enveloppe’ is een aanzet om mijn tekenprogramma in open source te beginnen ontwikkelen.
De QR-scan zendt de deelnemer een memberpoint data access.

Dit wil zeggen toegang tot de beelden en het kleurensysteem. Samevoeging, compositie, transparantie en archief zijn functies die pas later worden toegevoegd.

In een toekomst zal het digitaal tekenprogramma Pentagronium aangesloten zijn met productiecapaciteiten in de
industrie. Deze aansluiting ook genoemd ‘the internet of things’ zal de gebruiker/participant/consument verzekeren van het uiten van zijn dagboek. Het dagboek is de collectie van tekeningen die door de participant werden gemaakt.
Al deze tekeningen hebben expressionistische titels. Deze expressie is het zichtbare resultaat van zijn deelneming aan het tekenprogramma.

Om de toepassingen toegankelijk te maken voor een zo breed mogelijk publiek, hebben we volgende applicaties in gedachten :

Adobe biedt het grafische ontwerp programma Illustrator aan via zijn Creative Cloud suite (CC): dit maakt het mogelijk om tekeningen / templates / zelf gecreëerde bibliotheken met andere Adobe gebruikers te delen. Illustrator is veruit het meest professioneel gebruikte ontwerp pakket / vector – gebaseerde tekenprogramma op de markt. Het is eveneens mogelijk om een koppeling te maken van de CC naar andere cloud diensten (Office 365, google drive, dropbox…).

Er bestaat gratis open source software (e.g. Inkscape) die met Illustrator bestanden overweg kan, dus dit is een mogelijkheid om geïnteresseerden die niet over een Illustrator licentie beschikken (kostprijs van Illustrator is ook navenant) om objecten uit de databank te doen openen en eventueel lokaal te doen bewerken.

BES Institute en Pentagronium (of Collections and Databases) (nl)

Het activistische klimaat van de avant-garde leeft in het BES Institute. In de ideale wereld is het instituut een ‘leisure and lifestyle’-centrum in glas, gebouwd op de rand van een afgrond in een ongerepte streek. The Mother Machine, idealiter een zichzelf in stand houdend netwerk van draaiende rotoren levert autonoom de nodige energie. Bezoekers ontsnappen hier aan de buitenwereld en komen terecht in een nieuwe binnenwereld. Hij/zij/x wordt uitgenodigd tot participatie in een persoonlijk én collectief verrijkingsproject. De activering van personen gebeurt via een van de basisstructuren van het BES Institute, met name het conceptuele tekenprogramma Objects and Backgrounds dat huist in een groene, vijfhoekige grasbunker die de naam Pentagronium draagt.
Objects and Backgrounds. De loskoppeling van het ‘object’ en haar ‘achtergrond’ of ‘context’ bestaat uit twee sleutelaspecten. Enerzijds is ze artistiek van aard. De impact van BES op esthetische of identitaire beleving moet irrelevant worden. BES’ artistieke output: grenspalen, batterijen, Conflict, Polarization, Noise Paintings en andere sculpturen en stedelijke monumenten, worden in het digitale tekenprogramma vectorieel omgezet en ‘gebruiksklaar’ gemaakt voor de bezoeker of websurfer. Kunst ondergaat een democratiseringsproces door als virtuele background dienst te doen. BES’ kunst levert basisstructuren, noem het losse onderdelen die ‘commodities’ worden. Vanaf dat moment is er geen artistieke controle meer, enkel nog sociale interactie.
De bezoeker kiest een of meerdere backgrounds of ‘contexten’ die hij/zij/x kan aanpassen in kleur en transparantie. Deze omschakeling van bezoeker naar participant is de tweede, ‘sociologische’ loskoppeling van object en context. Het object ondergaat een belangrijke subjectivering en wordt de facto een methode om aan zelfonderzoek en -ontplooiing te doen. De gekozen background wordt de basis van een ‘werkblad’ op een computer.
Dit blad is gekoppeld aan een user interface van het tekenprogramma, bestaande uit interactieve checklist templates. De participant labelt daarmee zichzelf – pick and choose – en klikt naargelang zijn geestesgesteldheid of emotioneel huishouden van het moment bijvoorbeeld op basiscategorieën als ‘Dramatic’, ‘Romantic’ of ‘Relative’ en klikt binnen de groep ‘conceptual spaces’ bijvoorbeeld op subcategorieën als o.m. ‘Space of breath for lovers’, ‘The puker’, ‘the Panic Zone’, ‘Embracement’, ‘Hip-hop dancefloor’ en bouwt daarop verder aan de hand van aangeboden lemmata als ‘labyrinths’, ‘machines’, ‘buildings’, ‘vaginas-dicks’, ‘circles’ of ‘ovals’ enz.

De gebruiker creëert met behulp van visuele grafiek, via woord en beeld, een eigen psychologisch profiel. Via een mailprogramma kan hij/zij/x de altijd tijdelijke resultaten – het scheppen van ‘zelfbeelden’ kan immers oneindig zijn en als dagboek functioneren – doorsturen naar zichzelf en/of de ‘Pentagronium-community’, de gediversifieerde gemeenschap van beeldende gebruikersprofielen. In die zin is de community een sociaal medium met een inherente sociokritische boodschap. De waarde van het collectief schuilt immers in de bontheid van het gezelschap.

Het tekenprogramma is bedoelt als ‘open platform’, een interactieve databank waar iedereen elementen aan kan toevoegen. De databank wordt zo zelf een artistiek, multi-identitair en gemeenschappelijk medium dat mensen met elkaar kan verbinden. Persoonlijke expressie wordt niet gesproken, maar gezien.